Yoga Tarihi ve Altı Dalı

Yoga Tarihi ve Altı Dalı


Yoga Tarihi ve Altı Dalı

Yoga, eski Hint felsefesinde 5.000 yıllık bir geçmişe sahip bir zihin ve beden uygulamasıdır. Çeşitli yoga stilleri, fiziksel duruşları, nefes alma, meditasyonu veya rahatlama tekniklerini birleştirir.

Son yıllarda, zihin ve bedenin daha iyi kontrol edilmesini sağlayan ve refahı artıran pozlara dayanan bir fiziksel egzersiz biçimi olarak popüler hale gelmiştir.

Uygulamada birkaç farklı yoga türü ve birçok disiplin bulunmaktadır.

Sizin için kısaca yoga tarihini, felsefesini ve çeşitli dallarını makalemizde özetledik.

Yoga nedir?

Modern dünyaya Yoga Günay Asya'dan yayılmıştır. Kalabalıklaşan Dünya'nın beraberinde getirdiği stres ve endişe Güney Asya'da yüzyıllardır bilinen ve uygulanan Yoga sanatının dünyanın her köşesine yayılmasını sağlamıştır. Şimdi popüler bir egzersiz ve meditasyon şekli olmasına rağmen, bu her zaman böyle olmamıştır.

Yoga Tarihi

Yoga, insanların zihinsel ve fiziksel dengeyi sağlamaları konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Yoganın mucidi hakkında yazılı bir kayıt yoktur.

Erkek yoga uygulayıcıları "Yogi"ler olarak bilinir ve kadın yoga uygulayıcıları "Yogini" olarak adlandırılır. Yoga uygulayıcıları yazılı bir yoga birikimi ortaya çıkmadan çok önce hem pratik yapıp hem de öğretimini yapmışlardır.

Bilinebildiği kadarı ile beş bin yıl boyunca, yogiler disiplini öğrencilerine aktardı. Uygulamaların küresel erişimini ve popülerliğini genişletti. Bu da birçok farklı yoga okulunun ortaya çıkmasını sağladı..

Hintli bilge Patanjali'nin yogun felsefesi üzerine 2000 yıllık bir tez olan "Yoga Sutra", zihnin ustalaşılması, duyguların kontrol altına alınması ve ruhsal olarak nasıl büyümesi konusunda bir rehber kitaptır. Yoga Sutra, en eski yazılı yoga kaydı ve var olan en eski metinlerden biridir. Tüm modern yoga için çerçeve sağlar.

Yoga, duruş pozlarıyla bilinir. Ancak duruş pozları, Hindistan'daki orijinal yoga geleneklerinin önemli bir parçası değildi. Zindelik birincil hedef değildi. Yoga geleneğinin uygulayıcıları ve takipçileri için nefes alma yöntemlerini kullanarak ruhsal enerjiyi genişletmek ve zihinsel odaklanma daha önemliydi.

Gelenek, 19. yüzyılın sonunda Batı'da popülerlik kazanmaya başladı. Postural yoga'ya (duruşa dayalı yoga) olan ilgi patlaması 1920'ler de ve 1930'lar da önce Hindistan'da, sonra da Batı'da gerçekleşti.

Yoga Felsefesi

Manevi mesajını ve rehberlik seanslarını iletmek için yoga, kökleri, gövdesi, dalları, çiçekleri ve meyveleri olan bir ağaç görüntüsünü kullanır. Yoganın her bir "dalı" farklı bir odağı ve bir dizi özelliği temsil eder.

Yoganın Altı dalı

Hatha yoga: Bedeni ve zihni hazırlamak için tasarlanmış fiziksel ve zihinsel daldır.

Raja yoga: Bu dal meditasyon ve yoganın "sekiz uzuvları" olarak bilinen bir dizi disiplin adımına sıkı sıkıya bağlı kalmayı içerir.

Karma yoga: Bu, olumsuzluk ve bencillikten arınmış bir gelecek yaratmayı amaçlayan bir hizmet yoludur.

Bhakti yoga: Bu, adanmışlık yolunu, duyguları yönlendirmenin ve kabul ve hoşgörüyü geliştirmenin pozitif bir yolunu oluşturmayı amaçlar.

Jnana yoga: Bu yoga dalı bilgeliğe, bilgin yoluna ve araştırmayla zekayı geliştirmeye dayanır.

Tantra yoga: Bu, bir ilişkinin ritüel, törensel veya tüketimsel yoludur.

Yogaya belirli bir hedef göz önünde bulundurularak yaklaşmak, bir kişinin hangi dalı takip edeceğine karar vermesine yardımcı olabilir.