Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


PROFESYONEL KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme, Çetin Emeç Mah. Universiade Cad. K1 Sit. 52. Blok Apt No:41/5 Balçova/İZMİR adresinde bulunan 0175075973400001 MERSİS numarası ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı BİNBİRÇARE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (SİTE) ile tıp alanında lisans eğitimi almış doktorlar ile danışma hizmeti verebilecek uzmanlar (ÜYE) arasında https://www.binbircare.com.tr sitesine üyeliğin taraflar arası hukuki, mali, cezai sorumlulukların düzenlenmesi amacıyla aşağıdaki şartlarda hazırlanmıştır.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
Taraflarca mutabakata varılan işbu sözleşme kapsamında; SİTE, ÜYE tarafından oluşturulacak profil ile ÜYE'nin hizmet sağlayabileceği danışanlara ÜYE'nin bilgilerini sunacak , ÜYE eğer ki ücretli olan kendine ait RANDEVU TAKVİMİ kullanımını talep ederse; SİTE tarafından oluşturulacak ÜYE'ye özel TAKVİM yazılımını kullanımına açmasını düzenlenmektedir.
SİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. SİTE, ÜYE'ler ile ilgili, illere, şehirlere, mesleklere ve kategorilere göre kategorize edilmiş bilgilerini, profillerini ve danışanların memnuniyet değerlendirmelerini sitede yayınlayacaktır.
2. ÜYE ile ilgili yeni bilgiler ve memnuniyet değerlendirmeleri ile ilgili bildirimler yapacak, ÜYE'ye, hakkındaki bilgileri girme ve düzenleme ayrıca danışanların değerlendirmelerine cevap verme olanaklarını sağlayacaktır.
3. SİTE‘nin sunduğu randevu takvimi yazılımı ve çağrı merkezini kullanarak randevu imkanından yararlanmak isteyen ÜYE'nin sağlanacak randevu takvimi yazılımıyla işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır.
4. SİTE, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 64. Maddesi uyarınca web sitesi üzerinden ÜYE Hekim'e ücret karşılığında iş getiren yada menfaat sağlayan kişi, kurum, kuruluş, web sitesi, link veya sair yöntemlerin tespiti durumunda hem üyenin hem de ücret ve/veya menfaat elde edenin erişimini engelleme hakkına sahiptir.
5. SİTE, kayıt olma ve ÜYE hakkında temel bilgilerin girilmesi sonucu profil oluşturma işlemleri karşılığı herhangi bir ücret almayacaktır. Ücret alınması hakkını saklı tutan SİTE, ücret alınması durumunda ÜYE'ye 1 hafta öncesinde yazılı bildirimde bulunmayı kabul ve taahhüt eder.
6. Site arama motorunu herkes kullanabilecek, ÜYE'nin hakkındaki bilgiler ve görüşler herkesin erişimine açık olacaktır. Anılan bilgi ve görüşlerden kaynaklı, SİTE'nin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.
7. SİTE, sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır. SİTE kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.
8. Randevu Takvimi kullanımına haiz olan ÜYE'lerde; SİTE, danışanın aldığı randevuya gitmemesinden dolayı ÜYE'ye karşı sorumlu tutulamaz. SİTE, ÜYE'den kaynaklanan nedenlerle hizmet alınamamasından dolayı danışana karşı sorumlu tutulamaz. Randevunun gerçekleşmesine engel olan bir durumun ortaya çıkması halinde taraflar, profillerinden randevuyu iptal etmek ve diğer tarafı telefon aracılığıyla durumdan haberdar etmekle yükümlüdürler. SİTE sadece randevu alabilme imkanı sağlayan yazılımı kullanıma sunmakla yükümlüdür.
9. SİTE, ÜYE tarafından sunulan bilgilerin, hizmetlerin doğruluğu, eksiksizliği, hatasızlığı, zamanlılığı ya da faydalılığını garanti edemez. Hiçbir olayda ÜYE'nin veya danışanın siteden sağladığı bilgiye güvenerek verdiği herhangi bir karar ya da herhangi bir adımdan SİTE sorumlu tutulamaz.
10. SİTE, işbu sözleşmeye veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.
11. Belirli bir Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip'e ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan SİTE'ye bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, SİTE, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu karşı sorumlu tutulamaz.
12. SİTE, sitenin kullanımından ve/veya sağladığı hizmetlerden ortaya çıkabilecek risklerin Kullanıcıya veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca site üzerinden tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Site vasıtası ile herhangi bir kişi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.
13. Site işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce ÜYE, kayıt sırasında verdikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.
ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. ÜYE; doktor, diş doktoru, psikolog, fizyoterapist, ebe, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, terapist, veteriner veya başka meslekleri yürüten şahıs veya tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluş olarak kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre yardımıyla siteye üyeliğini gerçekleştirecektir.
2. ÜYE, üyeliği kapsamında üyelik formunda verdiği ve SİTE'de paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak SİTE'nin kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Oluşturulan profildeki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat ÜYE'ye aittir.
3. ÜYE şahıs ise ;
a. ÜYE tarafından verilen bilgilerle oluşturulan profilde ÜYE'ye ait mesleki unvan, ad, soy ad, hizmet verdiği şehir, meslek kategorisi, uzmanlık alanı ve ayrıca danışan kabul ettiği yerin adres ve iletişim bilgileri bulunacaktır. Ad ve soy ad girilmesi gereken alanlara ÜYE'nin kendi adı ve soyadından başka bilgiler girmeyecektir.
b. ÜYE'nin sadece bir adet Profili bulunacaktır. Birkaç ÜYE'nin ortak bir profil açmasına izin verilmemektedir. Mükerrer profillerin SİTE tarafından silineceğini ÜYE kabul eder.
c. ÜYE tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil, "Teyit edilmiş profil" olarak işaretlenecektir. Teyit edilmiş Profile sahip ÜYE; hakkındaki bilgileri düzenleyebilme, fotoğraf ekleyebilme, danışanlar tarafından girilen görüşlere yanıt verebilme, ziyaret edilme istatistiklerini görebilme yetkilerine sahip olabilecektir.
d. ÜYE, sadece tanınmasına olanak sağlayan ve kendine ait olan bir fotoğraf ekleyebilir. Başkaca veya uygunsuz görüntülerin yüklenilmesi durumunda anılan görüntüler SİTE tarafından herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilecektir.
e. ÜYE, profilindeki kişisel bilgilerinin umumi olarak yayınlanmalarına ve SİTE bakımından da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kullanım ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile birlikte münhasır olmayan, devamlı ve ivazsız bir fikri mülkiyet hakkı lisansı sağlamış olacağını kabul ve beyan etmektedir. Hesabın silinmesi de bu durumu değiştirmeyecektir.
4. ÜYE kuruluş ise;
a. ÜYE tarafından verilen bilgilerle oluşturulan profilde; kuruluşun adı, kategorisi, bulunduğu il, adres ve iletişim bilgileri bulunacaktır. Her kuruluşun sadece bir Profili bulunur. Birden fazla kuruluş için ortak bir Profil açılmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.
b. Kuruluş ÜYE Profili sadece bir adreste bulunan kuruluşla ilgili olabilir. Eğer sağlık biriminin birden fazla şubesi bulunuyorsa her şube için ayrı bir profil açılabilir. Her sahip kendi kuruluşunun profilini oluşturabilir veya teyit edebilir.
c. Sahip tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil "Teyit Edilmiş Profil" olarak işaretlenecektir. Teyit edilmiş Profile sahip ÜYE; Kuruluş hakkındaki bilgileri düzenleyebilme, Kuruluşun logosunu ekleyebilme, danışanlar tarafından girilen görüşlere yanıt verebilme, ziyaret edilme istatistiklerini görebilme yetkilerine sahip olabilecektir.
d. Sahip, sadece yöneticisi olduğu kurumun logosunu ekleyebilir. Aynı zamanda siteye kendisinin yerleştirdiği logonun umumi olarak yayınlanmasına izin vermektedir. Siteye uygun olmayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır. Başkaca veya uygunsuz görüntülerin yüklenilmesi durumunda anılan görüntüler SİTE tarafından herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilecektir.
5. ÜYE, ilgili mevzuatın kısmen ya da tamamen ilan, reklam ve benzeri faaliyet ya da sair yasakları kapsamında olan ya da herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumun reklam ya da tanıtımını yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda SİTE tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın profilinin silinebileceğini ve oluşabilecek zararların bütün sorumluluğunu kabul eder.
6. ÜYE, web sitesi üzerinden sağlanan randevu takvimi yazılımı kapsamında 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 64. Maddesi uyarınca ücret karşılığında iş getiren yada menfaat sağlayan kişi, kurum, kuruluş, web sitesi, link veya sair yöntemlerin tespiti durumunda erişimin engelleneceğini ve hiçbir ücret talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


7. Site içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE ve yöneticisi şirkete ait olup haklarını saklı tutmaktadır. Üye sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına ve hizmetlerden yararlanma haklarına sahiptir. Üye her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını ve taahhüt eder.
8. 6 nolu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında SİTE üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesapları ve çevresi ile iletişimde bulunduğu sosyal medya uygulamalarıdır.
9. Danışanlarca; ÜYE hakkında, memnuniyet değerlendirmesi bildirilebilir, yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmetini aktif hale getirilebilir, şikayetlerde bulunulabilir. ÜYE bu işlemlerin yapılmasını kabul eder ancak gerçekdışı beyanlara ilişkin SİTE'yi uyarma yükümlülüğü bulunmaktadır.
10. SİTE'nin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını, bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu, ÜYE'nin vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden SİTE'nin sorumlu tutulamayacağını ÜYE kabul ve beyan eder.
11. ÜYE, bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış sitedeki tüm işlemlerinde, danışanlar tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.
12. Sitede hizmet amaçlı yazılan mesajlardan tamamen yazan ÜYE sorumludur. Danışanların yazdıkları yazılardan dolayı SİTE hiçbir sorumluluk kabul etmez. SİTE gerekli gördüğü takdirde her türlü üye mesajı, yazı ve içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
13. ÜYE'nin danışanlarla gerçekleştirdiği işlemlerden SİTE'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışanın eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran danışan sorumlu olacağından, danışanın da ÜYE'den randevu almak, tedavi görmek vb. hizmetlerden kaynaklı zarar görmesi durumunda sadece ÜYE sorumlu olacak, SİTE'nin anılan zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.
14. ÜYE'den hizmet alan danışan ile ilgili işbu hizmete dayalı bütün hukuki, mali ve idari yükümlülükler ve oluşabilecek maddi ve manevi zararlar ile ilgili sorumluluklar ÜYE'ye aittir.
15. ÜYE'nin, kendisinin ya da başka üyelerin yorumlarını ya da sair değişkenlerini manipüle etmesi ve/veya kendi profiline yorum yap(tır)ması kesin şekilde yasaktır. ÜYE kendi profilinde ya da diğer profillerde hiçbir şekilde gerçeğe aykırı isnatlarda bulunamaz.
RANDEVU TAKVİMİ KULLANIMI VE SONLANDIRILMASI
1. SİTE, RANDEVU TAKVİMİ hizmetinden faydalanmak isteyen ÜYE'ye aşağıdaki şartlarda hizmet sağlayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
Üye, randevu talebini onayladığı hasta/danışan için belirtilen gün ve saatte hizmet sağlamakla yükümlüdür.
Üst maddede belirtilen yükümlülük mücbir sebeplerle hasta/danışanın bilgilendirilmesi şartıyla geçersiz kılınabilir. Mücbir sebepler sözleşme içerisinde belirtilmiştir.
Mücbir sebepler, Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza olarak tanımlanmıştır.
2. ÜYE, SİTE tarafından sağlanan RANDEVU TAKVİMİ hizmetini kullanmak istemesi durumunda aşağıdaki şartlarda ödeme yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir.
Üye için Site içerisinde bulunan paketler kısmında Üye'nin seçtiği paket ücretini peşin olarak ödemeyi taahhüt eder.
3. ÜYE, uygulama ücretini ödediği anda kullanıma hak kazanacaktır. Ödeme yapılmaması durumunda re'sen kullanım hakkı son bulacaktır.
4. İşbu sözleşmeye veya kanunlara aykırı kullanımın tespitinde SİTE, bildirim yapmaksızın kullanımı engelleme hakkına sahiptir. Ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.
5. ÜYE kullanımını engelleyici bir durumun varlığı halinde SİTE en kısa zamanda çözüm sunacak, 30günden uzun süren SİTE ile alakalı sorun durumunda ücret iadesinde bulunacaktır.
6. Mücbir sebeplerin varlığında tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir talepleri bulunmayacaktır.
TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamaz. Ayrıntılı olarak, müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır.
2. ÜYE hakkındaki görüş ve bilgiler, sadece mesleki hayatıyla ilgili ve danışanın aldığı hizmetten, kişisel tecrübelerine dayalı memnuniyet durumu ile alakalı olacaktır. Bu kuralın istisnası çocuklarını, akli dengesi yerinde olmayan (ya da bir şekilde görüşlerini Sözleşme konusu platformda paylaşmak hususunda engelli) yakınlarını ya da bakıma muhtaç yaşlılarını tedavi ettiren veli ya da vasiler ile hayvanlarını tedavi ettiren hayvan sahipleridir.
3. ÜYE veya danışan tarafından yukarıda belirtilen kurallara riayet edilmemesi durumunda SİTE yorumları silebilecek, yorum yapanı banlama hakkına sahip olacaktır. Ancak yapılan yorumlardan SİTE'nin sorumluluğu bulunmayacaktır.
4. Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar ve siteden verilen hizmetlerle ilgili şikayetler; ÜYE tarafından 14 gün içerisinde iletisim@binbircare.com adresin gönderilebilirler. Anılan şikayetler SİTE tarafından gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınacak, süre dolmadan önce gecikme olacağının tespiti halinde bu gecikmenin nedeni ve yeni süre ÜYE'ye bildirecektir.
SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ VE FESİH ŞARTLARI
1. Sözleşme, Randevu takvim yazılımı kullanarak randevu almak, Siteye kayıt olmak ve Hesabı aktif etmek suretiyle BELİRSİZ SÜRELİ olarak yapılmış olur.
2. Hesap kaydı yapan ÜYE bu işlemi gerçekleştirmekle işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekte ve bu hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir.
3. ÜYE, işbu sözleşmede bulunan herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde hesabını derhal silmekle veya SİTE'yi bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.
4. Kayıt olmak için ÜYE şu adres altında bulunan sayfadaki formu doldurur:
a. Kullanıcı
b. ÜYE


5. SİTE, bilgileri ÜYE'nin izni olmadan üçüncü kişilerin erişimine açmamaktadır. Bu duruma uygun yetkilere sahip resmi makamların talepleri dahil değildir.
6. ÜYE kaydı sırasında, kullanıcı kaydı için gerekli bilgilerin yanı sıra mesleki yetki sicil numarası ve T.C. Kimlik Numarası girilmesi de gerekmektedir. Özel bir yetkiye gerek olmadan çalışan kişiler, gerekli eğitimi aldıklarını gösterir diplomalarının ve nüfus cüzdanlarının tarayıcıyla alacakları kopyalarını göndermelidirler. Girilen sicil numaraları ve belge kopyaları sadece ÜYE'nin gerekli yetkilere sahip olduğunu teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.
7. Kuruluş ÜYE Profilini yönetmeye yetkili olduğunu kanıtlayabilen kişiler Sahip statüsünü elde edebilmektedir.
8. ÜYE tarafından girilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmaları halinde SİTE bu bilgilerin doğruluğunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.
9. Siteye kayıt olmak ve hesap aktivasyonunu gerçekleştirmek suretiyle ÜYE KVKK Aydınlatma Metni'ni ve işbu sözleşmeyi kabul etmektedir. ÜYE kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine sistem mesajları, Sitenin çalışmasındaki aksaklıklarla ilgili mesajlar, işbu sözleşmedeki değişikliklerle ilgili bildirimler, yeni fonksiyonlarla ilgili bilgiler ve ticari bilgilerin gönderilmesini kabul etmektedir. SİTE tarafından gönderilecek tüm ticari elektronik iletileri kabul ettiğini onaylamaktadır. Randevu teyidi, hatırlatma, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı sms, e-posta, telefon araması ve her türlü elektronik ileti almayı kabul etmektedir.
10. ÜYE, hesabını silmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Taraflardan her biri işbu sözleşmeyi elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin derhal feshedebilir.
11. SİTE, hizmetlerde, araçlarda ve sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, site haklarını devretme ve siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. ÜYE, belirtilen işlemlerle ilgili olarak SİTE'den herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
12. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifasını engelleyen yahut makul sürelerle ortadan kaldıran mücbir sebeplerin varlığında tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir talepleri bulunmayacaktır.
13. İşbu sözleşmede yer almayan yahut kısmen yer alsa bile ihtilafın çözümlenmesine katkısı olmadığı durumda genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
14. Sözleşmenin bir kısmının geçersiz hale gelmesi bütününün geçerliliğini etkilemeyecektir.


15. Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
16. İşbu sözleşme www.binbircare.com web sitesi üzerinden ÜYE ile SİTE arasında mesafeli olarak akdedilmiş, ÜYE tüm sözleşmeyi ve Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni'ni okuyup kabul ettiğini beyan etmiştir.


BİNBİRÇARE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. YETKİLİSİ


 
ÜYE
İSİM SOYİSİM (el yazısıyla)


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme, Çetin Emeç Mah. Universiade Cad. K1 Sit. 52. Blok Apt No:41/5 Balçova/İZMİR adresinde bulunan 0175075973400001 MERSİS numarası ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı BİNBİRÇARE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (SİTE) ile bu web sitesine üyelik şartlarını kabul eden ve kayıt formunu doldurarak internet sitesine üye olan(bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme ile SİTE'ye ÜYE olan kişinin, web sitesi sisteminde kayıtlı tıp hekimlerinden yada uzmanlardan randevu almasına yönelik gerekli teknik altyapının sağlanması ile bu sistemden gelen randevu taleplerinin ilgili doktora yada uzmana iletilmesine yönelik elektronik ortamda yazılımlar hazırlamaktır.


3. SİTENİN HİZMET KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI
3.1. Binbircare.com sitesi, üyeler ile doktor ve alanında uzman kişileri bir araya getirerek, doktordan yada uzmandan randevu almak isteyenler için elektronik randevu takvimi üzerinden işlem yapmasını sağlamak amacıyla yazılımlar hazırlamak ve genel anlamda bilgilendirme sağlanabilmesi amacı ile kurulmuştur.
3.2. SİTE'nin hizmet kapsamı tedavi ve teşhis amacı taşımaz. SİTE'nin amacı üyelerin daha kolay ve rahat bir şekilde doktorlar ve alanında uzman kişiler ile randevu almalarına hizmet etmek amacına yönelik yazılım sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.
3.3. Binbircare.com sitesi ÜYE ile doktor/uzman kişi arasındaki iletişimi ve irtibatı kolaylaştırmak ve aynı zamanda çeşitli konularda temel bilgilendirme hizmeti sunmaktadır.
3.4. Kullanıcılar siteye üye olduktan sonra doktorların ve uzmanların randevu takvimlerinde müsaitlik durumuna göre ücretsiz bir şekilde randevu alabilirler.
3.5. SİTE, web sitesi üzerinden doktorlara ücret veya menfaat karşılığı hasta sağlanmasına, yönlendirme yapılmasına izin vermez. Böyle bir faaliyetin tespiti halinde üyenin ve hekimin siteye erişimi engellenir.
3.6. Randevu hizmeti tamamen ücretsiz olup üyeler randevu aldıktan sonra site içerisinde bulunan mesajlaşma bölümünden randevu aldıkları doktor veya uzmana genel soru ve bilgilerini yöneltme imkanına sahiptir.
3.7. Binbircare.com'da yer alan içeriklerin ve hizmetlerin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Randevu talebinde bulunabilmek için kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve üyelik şarttır.
3.8. ÜYE ile doktor ve uzmanların randevu alındıktan sonraki mesajlaşmaları ve tüm iletişimleri hekim-hasta/ uzman-başvuran şeklinde değerlendirilecek olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
3.9. ÜYE devam eden bir tedavisine yada hastalığına ilişkin aldığı randevuya istinaden tedavisini durdurması yada değiştirmesi önerilmemektedir. Bu konuda doktordan/uzmandan bilgi edinilerek hareket edilmesi gerekmektedir. SİTE'nin bu gibi durumların sonucunda meydana gelebilecek değişikliklerden sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.10. SİTE tarafından sunulan hizmetlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme, kısıtlama/engelleme hakkını her zaman saklı tutar. Uzmanların ve doktorların vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu, çözüme faydalı olup olamayacağını veya randevu sonrası doğru tedavi yöntemi olup olmadığı konusunu teyit etmez, içeriğini denetlemez ve bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmaz. Sadece ÜYE ile DOKTOR/UZMAN arasında randevu yazılımı sağlayıcısı konumunda olup bunun dışında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
3.11. Randevular ve sonrasındaki tedavi yöntemleri, bilgiler, tavsiyeler nedeni ile site sorumlu tutulamaz. DOKTOR/UZMAN ile ÜYE arasındaki ilişki kişilerin kendi görüşleridir ve SİTE sorumlu tutulamaz.
3.12. Doktorlar ve uzmanlar site üzerinden alınan randevu talepleri için ek bir ücret talebinde bulunmayacağını SİTE taahhüt etmektedir. Ancak ÜYE ile DOKTOR/UZMAN arasındaki muayene, görüşme yada sair isim altındaki görüşmeler için ilan edilen ücret ilgilisi tarafından tahsil edilir.
3.13. DOKTOR/UZMAN ile ÜYE arasındaki muayene, teşhis, tedavi, görüşme vb. amaçlı görüşmelere ilişkin ek maliyetler taraflar arasında geçerlidir ve SİTE hususlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
3.14. Site yönetimi hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Üye işbu kurallara ve politikalara uyacağını üyelik sözleşmesi ile peşinen kabul eder.
3.15. Doktorlar ya da uzmanlar ile ÜYE arasında yapılan görüşmelerde, mesajlaşmalarda yada sair iletişimlerde hakaret, iftira, huzur bozucu, etik olmayan davranışlar vb. hallerde SİTE üyelerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, üyeliğini iptal edebilir.
3.16. SİTE, ÜYE'nin gerek kayıt formu ile birlikte paylaştığı verilerini gerekse de randevu alımı yada sonrasındaki site içi iletişim vb. herhangi bir şekilde edindiği kişisel verileri güncel teknik şartlara göre gerekli şekilde koruyacağını ve gizli tutacağını taahhüt eder. Bu konuda yasal mercilerden gelen talepler istisnadır.


4. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI


4.1 Üye sitenin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını, ÜYE ile DOKTOR/UZMAN arasında randevu almak amacı ile faaliyette bulunduğunu, kişilerin doktorlara veya uzmanlara ulaştırmayı kolaylaştırmak amacında olduğunu kabul etmektedir.
4.2 Sitenin verdiği hizmetin muayene, teşhis, tedavi gibi bir hizmet olmadığı ÜYE tarafından peşinen kabul edilmektedir.
4.3 ÜYE, doktorların ve uzmanların vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden sitenin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.
4.4. Üye kullanım sırasında 3. Şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, yasal mevzuata ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumlulukların kendisinde olduğunu kabul etmektedir.
4.5 Üye, üyelik sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından sorumludur.
4.6 ÜYE, kayıt formunu doldurup siteyi üye olduğu an itibariyle Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'ni okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir.
4.7 Üyeler siteyi ticari faaliyet amacı ile kullanamayacaklarını ve bu amaçla kullandıkları takdirde sitenin haklarını saklı tuttuğunu kabul etmiştir. ÜYE, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 64. Maddesi uyarınca web sitesi üzerinden ÜYE Hekim'e ücret yada menfaat karşılığında iş getiremez, hasta bulmaya aracılık edemez.
4.8 ÜYE, kullanılan sisteme eriştiği araçların güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Yetkisiz kullanımlar nedeniyle uğranılan zararlardan SİTE sorumlu tutulamaz.
4.9. ÜYE, www.binbircare.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SİTE'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
4.10 ÜYE dilediği zaman SİTE‘de bulunan üyeliğini sonlandırabilir ve silebilir. Üyeliğin sona erdirilmesinin ardından veritabanında kalacak bilgiler üzerinde SİTE'nin KVKK kapsamındaki sorumlulukları devam edecektir.
4.11 ÜYE, sitenin alınacak randevuya ilişkin doktor/uzman ile veri paylaşımı yapacağını peşinen kabul etmektedir.


5. MÜCBİR SEBEPLER
İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve karşılıklı iradelerin dışında gelişen, meydana gelmesi ile birlikte taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu'nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar ile çeşitli kanun veya kararnameler nedeniyle meydana getirilen kısıtlamalar ve kesilmeler, sitenin hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir.
6. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
6.1 Site içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE ve yöneticisi şirkete ait olup haklarını saklı tutmaktadır. Üye sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına ve hizmetlerden yararlanma haklarına sahiptir. Üye her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını ve taahhüt eder.
6.2 (6.1.)nolu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında SİTE üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesapları ve çevresi ile iletişimde bulunduğu sosyal medya uygulamalarıdır.
7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
7.1. İşbu sözleşmede yer almayan yahut kısmen yer alsa bile ihtilafın çözümlenmesine katkısı olmadığı durumda genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
7.2. Sözleşmenin bir kısmının geçersiz hale gelmesi bütününün geçerliliğini etkilemeyecektir.
7.3. .Taraflar, aralarındaki ihtilafı sulh, arabuluculuk veya uzlaşma ile sona erdirememesi halinde İSTANBUL Mahkemeleri'nin ve İcra Müdürlükleri'nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
İşbu sözleşme www.binbircare.com web sitesi üzerinden ÜYE ile SİTE arasında mesafeli olarak akdedilmiş, ÜYE tüm sözleşmeyi ve Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni'ni okuyup kabul ettiğini beyan etmiştir.